Енергоаудит

Відповідно до Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про вищу освіту», «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» та наказу ректора ХНУ від 03 жовтня 2018 р. № 134 у Хмельницькому національному університеті створена атестаційна комісія.

Хмельницький національний університет провадить діяльність із профільної спеціалізованої підготовки за освітньо-професійними програмами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» і «Обстеження інженерних систем будівель» та професійної атестації, яка завершується видачою кваліфікаційного атестату встановленого зразка про право провадити діяльність з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель та/або обстеження інженерних систем будівель.

Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель але не мають відповідних компетентностей для проходження професійної атестації, можуть пройти відповідну профільну спеціалізовану підготовку в ХНУ за однією або двома освітньо-професійними програмами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та/або «Обстеження інженерних систем будівель».

Формою підсумкового контролю результатів профільної спеціалізованої підготовки кандидатів передбачено проходження ними професійної атестації. Професійна атестація проводиться шляхом складання кандидатом письмового кваліфікаційного іспиту, який включає розв’язання тестових та ситуаційних завдань. Кількість тестових завдань становить не менше 25, кількість ситуаційних завдань – не менше трьох.

Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років з дати його видачі.

Більш детальна інформація

Контактні особи:  Каплун Павло Віталійович 097-79-544-96 
Майдан Павло Сергійович 096-70-911-84