Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Ч.ЧПредметна спеціальністьРозробникНазва програми
101 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Станіславова Людмила ЛеонідівнаРозроблення та наповнення електронного портфоліо вчителя
201 Освіта/Педагогіка
014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)
Приймак Інна Володимирівна.Українська література в загальноєвропейському культурному просторі
301 Освіта/Педагогіка
014.02 Середня освіта
(Польська мова)
Ранюк Оксана ПетрівнаПлатформи CANVA i WORLDWALL у навчанні польської мови
401 Освіта/Педагогіка
014.02 Середня освіта
(Англійська мова)
Кравчина Тетяна Володимирівна

Дорофєєва Олена Миколаївна
Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні іноземних мов

Викладання он-лайн:
нові виклики та можливості
 (лайфхаки для вчителів англійської мови)
501 Освіта/Педагогіка
014.02 Середня освіта
(Німецька мова)
Король Світлана ВолодимирівнаДидактизація німецькомовних автентичних матеріалів
601 Освіта/Педагогіка
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Скрипник Сергій Васильович

Тарасенко Мар’ян Миколайович
Ільїнський Сергій Валентинович
Науково-методичні засади розв’язування типових і не типових задач та вправ з екології

Технології препарування зоологічних об’єктів у шкільному курсі «Біологія»
701 Освіта/Педагогіка
014.06 Середня освіта
(Хімія)
Ганзюк Алла Ярославівна

Іванішена Тетяна Володимирівна

Ткачук Ганна
Сергіївна
Використання проектних технологій у курсі «Хімія з основами біогеохімії»

Практична реалізація принципів зеленої хімії при викладанні природничих дисциплін

Основи аналітичної хімії та особливості проведення титрометричного аналізу
801 Освіта/Педагогіка
014.10 Середня освіта
(Трудове навчання та технології)
Андрощук Ірина Василівна

Хренова Вікторія Валеріївна

Хренова Вікторія Валеріївна
Розроблення робочого зошита з друкованою основою

Джгутова філігрань як вид декоративно-ужиткового  мистецтва

Розробка відео майстер-класу
901 Освіта/Педагогіка
014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
Крулик Богдан Володимирович

Лівшун Олександр Володимирович
Рисунок

Мозаїка з деревини
1005 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Антонова Зінаїда Олександрівна

Гаврилькевич В’ячеслав Костянтинович

Ігумнова Ольга Борисівна

Ігумнова Ольга Борисівна

Подкоритова Лариса Олександрівна

Руденок Алла Іванівна

Руденок Алла Іванівна
Основи використання метафоричних асоціативних карт (мак) в психолого-педагогічній діяльності

Психічна саморегуляція

Когнітивно-поведінковий коучинг

Тренінг креативності

Бібліотерапія як напрям арттерапії у психологічній педагогічній практиці

Арт-технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Діти з особливими освітніми потребами в закладі освіти: характеристика нозологій, психолого-педагогічні підходи
1101 Освіта/Педагогіка
Середня освіта
014.11  Фізична культура
Хіміч Віта ЛеонідівнаВикористання варіативних модулів «рухливі ігри», «фрізбі», «регбі» навчальної програми з предмету фізична культура у закладах загальної середньої освіти
12017 Фізична культура і спортДутчак Юрій ВасильовичСучасні аспекти теорії і практики навчально-тренувальної та змагальної діяльності